flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Компетенція та нормативно-правові засади діяльності

 Компетенція та нормативно-правові засади діяльності суду

 Система судів загальної юрисдикції
     Положенням  частини першої статті 17 Закону України «Про судоустрій і стату суддів» система   судів   загальної   юрисдикції   відповідно   до Конституції   України      будується за принципами територіальності, спеціалізації та інстанційності.   
      Систему судів загальної юрисдикції складають:
      1) місцеві суди;
      2) апеляційні суди;
      3) вищі спеціалізовані суди;
      4) Верховний Суд України.
        Київський районний суд міста Одеси є місцевим судом загальної юрисдикції.
 
Спеціалізація судів загальної юрисдикції
      Суди загальної юрисдикції спеціалізуються на розгляді цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, а також справ про адміністративні правопорушення.
      У судах загальної   юрисдикції   може   запроваджуватися спеціалізація суддів з розгляду конкретних категорій справ.
      У місцевих загальних судах та апеляційних судах областей, міст Києва та Севастополя, Апеляційному суді Автономної Республіки Крим діє спеціалізація зі здійснення кримінального провадження щодо неповнолітніх.
      Судді    (суддя),    уповноважені   здійснювати   кримінальне провадження   щодо   неповнолітніх,   обираються з числа суддів відповідного суду зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду   або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. Кількість суддів, уповноважених    здійснювати    кримінальне    провадження    щодо неповнолітніх, визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього   суду.   Суддею,   уповноваженим   здійснювати кримінальне провадження щодо  неповнолітніх, може бути обрано суддю із стажем роботи   суддею   не   менше десяти років, досвідом здійснення кримінального провадження в суді і високими морально-діловими та професійними   якостями. У разі відсутності в суді суддів з необхідним   стажем   роботи   суддя,   уповноважений здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, обирається з числа суддів, які мають найбільший стаж роботи на посаді судді. Судді, уповноважені здійснювати кримінальне провадження щодо неповнолітніх, не звільняються від виконання обов'язків судді відповідної інстанції, проте здійснення ними таких повноважень враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.
 
 Види і склад місцевих судів
1. Місцевими загальними судами є районні, районні у містах, міські та міськрайонні суди.
2. Місцевими господарськими судами є   господарські   суди Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя.
3. Місцевими     адміністративними     судами    є    окружні адміністративні суди, а також інші суди, передбачені процесуальним законом.
4. Місцевий суд складається з суддів місцевого суду, з числа яких призначаються голова та заступник голови суду. У місцевому суді, кількість суддів в якому перевищує п'ятнадцять, може бути призначено не більше двох заступників голови суду.
5. З числа суддів місцевого загального суду обираються слідчі судді (суддя), які здійснюють повноваження з судового контролю за дотриманням   прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні   в   порядку, передбаченому процесуальним законом. Кількість слідчих суддів визначається окремо для кожного суду зборами суддів цього суду.
Слідчі судді (суддя) обираються зборами суддів цього суду за пропозицією голови суду або за пропозицією будь-якого судді цього суду, якщо пропозиція голови суду не була підтримана, на строк не більше трьох років і можуть бути переобрані повторно. До обрання слідчого   судді відповідного суду його повноваження здійснює найстарший   за   віком   суддя   цього суду. Слідчий суддя не звільняється від виконання обов'язків судді першої інстанції, проте   здійснення   ним   повноважень із судового контролю за дотриманням   прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні враховується при розподілі судових справ та має пріоритетне значення.
 
 Повноваження місцевого суду.
Місцевий суд є судом першої інстанції і розглядає справи, віднесені процесуальним законом до його підсудності.
Місцеві загальні суди розглядають  цивільні, кримінальні, адміністративні справи, а також справи   про   адміністративні правопорушення у випадках та порядку, передбачених процесуальним законом.
Місцеві господарські суди розглядають справи, що виникають із господарських правовідносин, а також інші справи, віднесені процесуальним законом до їх підсудності.
Місцеві   адміністративні    суди    розглядають    справи адміністративної юрисдикції (адміністративні справи).
Підсудність окремих категорій справ місцевим судам, а також порядок їх розгляду визначаються процесуальним законом.
 
 
Нормативно-правові засади діяльності Київського районного суду м. Одеси